Perkusní pistole Gladiator nově se zápalkami W209

Tento měsíc jsme naskladnili druhou generaci pistolí s pistony pro zápalky W209. Co to znamená?

Vážení zákazníci, nově jsme pro vás připravili druhou generaci perkusních pistolí Gladiator! V podstatě jedinou, ale skutečně zásadní změnou jsou nově použité pistony na brokovou zápalku W209.

Tato změna přináší následující obrovské výhody:

1. Umožní komfortnější a rychlejší nabíjení zbraně
2. Díky své uzavřené konstrukci zápalky W209 zaručují velmi dobrou odolnost proti vlhkosti a mastnotě
3. Díky větší iniciační složi a moderní konstrukci zápalky W209 dosahují prakticky 100% spolehlivosti aktivace střelného prachu, tj. spolehlivost je na úrovni běžných jednotných nábojů
4. Zápalky velmi rychle zapálí střelný prach v celém obsahu a tím výrazně zvyšují výkon zbraní s kratší hlavní (prach nevyhořívá mimo hlaveň).
5. Zápalky mnohem lépe v pistonu těsní a tím zabraňují prostupu horkých plynů k zápalníkům. Tím nedochází k zanášení mechanizmu zbraně zplodinami a dále se zvyšuje spolehlivost zbraně bez nutnosti častého čištění
6. Při stisknutí spouště naprázdno, bez nasazené zápalky, nedojde ke střetu zápalníku s pistonem, tj. nezničí se tyto díly zbraně


Zápalky W209 jsou velikým generačním skokem v oblasti perkusních pistolí, jenž byl umožněn novým zbrojním zákonem přijatým v lednu 2021.

Nějčastější dotazy zákazníků směřují k otázce, zda je možný nákup zápalek W209 bez zbrojního průkazu. 
Dovolte mi tedy pár poznámek k prodeji nábojů a zápalek pro zbraně kategorie D a C-1. Přeci jen se najdou obchodníci nedostatečně znalí zákona o zbraních, kteří budou zastávat názory v rozporu s právním stavem.

1. Držitel zbraně kategorie D a nově i C-1 je oprávněn do této zbraně nabývat odpovídající střelivo, i kdyby to bylo zároveň střelivo do zbraní jiné kategorie. Viz např. § 15 a § 69 zákona o zbraních. Viz také výkladové stanovisto Ministerstva vnitra ze dne 17. 7. 2014, které je ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra: 

https://www.mvcr.cz/soubor/strelivo-pro-zbrane-kat-d-pdf.aspx

2. Prodejce se musí ujistit, že kupující je svéprávný, starší 18 let a má místo pobytu v ČR, což kupující deklaruje zejména občanským průkazem. Při prodeji zanese prodejce kupujícího do CRZ. Splnění dalších podmínek ani předložení dalších dokladů se nevyžaduje. 

3. Zasílat zápalky poštou legálně nelze, tudíž je nutné si je vyzvednout vždy osobně v kamenné prodejně.

4. Po lednové novele zákona zkušebna nerozlišuje u zbraní kategorie D a C-1 druhy zápalek a tím se staly jednoduše prodejnými k těmto zbraním. Zápalky W209 se před novelou zákona majitelům zbraní kategorie D obvykle neprodávaly z jednoduchého důvodu. Perkusní zbraně s touto zápalkou zkušebna typicky kategorizovala jako krátké zbraně kategorie B nebo dlouhé zbraně kat. C.

Petr Fabián
Detonics Europe

Média
Prodejci
Záruka
Manuály
FAQs