Záruka

Záruční informace a registrace produktů

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

 
Na celou zbraň poskytujeme prvnímu kupujícímu doživotní záruku na výrobní a materiálové vady. Vadná zbraň bude bezplatně opravena nebo vyměněna. 
 
Na hlavně zbraní na černý prach poskytujeme samostatnou záruku 1 000 000 (jeden milion) výstřelů do opotřebení vývrtu mimo toleranční pole.
 

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou montáží nebo nevhodným použitím a je limitována vystřelením 10 000 ran, resp. 1 000 000 ran pro samostatnou záruku černopraché hlavně, odpovídajícím střelivem v tvrdosti olova a v doporučené laboraci.
 
Záruka se také nevztahuje na estetické vady povrchové úpravy, přirozené opotřebení a díly mající přirozeně nižší životnost, než je životnost celé zbraně. Typicky se jedná o pružiny, zápalníky, pistony a díly vystavené rázům a úderům. 
 
Pro přiznání doživotní záruky je nutné vyplnit registrační formulář, který je součástí výrobku a zaslat jej výrobci produktu. Registrační formulář je také možné vyplnit na webových stránkách www.detonics.com.

 

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

 
Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za zranění nebo škody vzniklé jakýmkoliv způsobem (týká se to i úmrtí nebo zranění) následkem neodborného nebo nesprávného použití zbraně. Kterákoliv osoba používající tuto zbraň nebo účastnící se jakékoliv činnosti související s použitím této zbraně tak může činit jen za jasného porozumění podmínky, že tak činí zcela na vlastní nebezpečí.
 
Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za díly, které nebyly dodány výrobcem nebo jím byly dodány, ale nebyly odborně namontovány výrobcem, či odborným autorizovaným servisem, jež byl k této činnosti oprávněn na základě písemného ujednání s výrobcem. Výrobce se zříká JAKÉKOLIV odpovědnosti za servisní práce, které nebyly provedeny výrobcem.
 

Média
Prodejci
Záruka
Manuály
FAQs